Windy City Ribfest 2013

(Brittany Sowacke/RedEye)
Copyright © 2016, RedEye
34°