Bobcat Goldthwait

Lenny Gilmore/RedEye
Copyright © 2016, RedEye
21°