Golden Globe Awards 2014: Show highlights

By Christy Khoshaba
Copyright © 2016, RedEye
24°