Teen shot in Gresham

Teen shot in Gresham
Tribune illustration
Copyright © 2017, RedEye
42°