City Hall

Chicago City Hall
Tribune illustration
Copyright © 2016, RedEye
26°