City Hall

Chicago City Hall
Tribune illustration
Copyright © 2017, RedEye
36°